Psycholog Olsztyn

Olga Jaszak

+ 48 507 058 685

 


Psycholog Olsztyn
Gabinet psychoterapii indywidualnej i rodzinnej w Olsztynie. Pomoc w sytuacjach kryzysowych, relacyjnych, emocjonalnych (w tym nerwice, depresje). Oferuje możliwość podjęcia psychoterapii w nurcie psychodynamicznym i relacyjnym.
Psychoterapia psychodynamiczna bierze pod uwagę działające wewnątrz  człowieka siły, częściowo nieświadome, które są w dynamicznym konflikcie. Siły te wywierają wpływ na nasze świadome funkcjonowanie. Nurt psychodynamiczny należy do grupy podejść wglądowych, czyli pomoc następuje poprzez wzrost samoświadomości. Istotnym elementem pracy jest również relacja terapeuta- klient, którą omawiamy podczas sesji.

WARSZTAT DLA PAR:  "Zasady udanego związku"
                                              
(zobacz w: OFERTA)

 

Zapraszam